Izvor Znanja pruža mogućnost raznih kombinacija priprema predmeta, razina i termina održavanja priprema.
Svakom se polazniku pristupa individualno, a u dogovoru s našim profesorima sami birate termine i način izvođenja instrukcija.

Instrukcije se izvode individualno i u potpunosti su prilagođene polazniku, a polaznik može birati ili kombinirati način izvođenja – online ili u našim prostorima, te kombinacijom oba načina izvođenja.

Prednosti individualnog pohađanja instrukcija ili priprema:

  • individualne instrukcije i pripreme omogućuju da svo vrijeme nastave bude posvećeno jednoj osobi,
  • sadržaji su prilagođeni individualnim potrebama,
  • više prostora za konverzaciju i povratne informacije,
  • više prilika za ponavljanje i vježbu,
  • priprema za razne ispite i polaganje predmeta
individualne istrukcije
Skoči do alatne trake